ÖNKORMÁNYZÁS
vagy
az elitek uralma

LIBERTER KIADÓ, 1995

Harsányi Éva - a kötet egyik fordítója -emlékének

TARTALOM

Elôszó
Egyéniség feletti diktatúra - vagy önkormányzás (Bevezetés helyett)

I. Tanulmányok

Catherine Samary: Az önkormányzás szükségessége
Vagyim Belocerkovszkij: Az önkormányzás: szabadság, hatalom és tulajdon
Mészáros István: A társult termelôk öntevékenysége
Alekszandr Subin: Az önkormányzás és a munkahelyi demokrácia történetéhez
Lukács György: Elôször demokratizálás, azután gazdasági reform

II. Konferencia-elôadások

Tütô László: Az önkormányzás mint történelmi és elméleti probléma
Kende János: A Magyar Tanácsköztársaság és a munkásönkormányzás
Krausz Tamás: Az 1917-es munkásönkormányzás a bolsevizmus és a sztálinizmus nézôpontjából
Harsányi Iván: A munkásönkormányzás Nyugat-Európában 1920 és 1945 között
Porosz Tibor: A közvetlen demokrácia intézményei Magyarországon 1944 és 1948 között
Juhász József: Az önigazgatás politikája Jugoszláviában
Tálas Péter: A munkásönkormányzás kérdése Lengyelországban 1945-1989
Szigeti Péter: A munkásosztály fogalma
Tütô László: Tézisek az önkormányzói piac lehetôségérôl

III. Dokumentumok

A munkástanácsok jogainak és mûködésének alapelvei
A dolgozói önkormányzás újjászületésének és mûködésének tíz feltétele
Kit illet a pártvagyon? (TV-vita 1989-ben)
Kerekasztal az önkormányzásról
Az önkormányzó népi vállalatok létrehozásának programja
Az eredeti Munkástanácsok Országos Szövetségének Alapszabálya