TARTALOM

 

 

ELŐSZÓ

1. BEVEZETŐ

2. KRITIKA ÉS ALTERNATÍVA

3. TULAJDONVISZONYOK

4. JÖVEDELEMELOSZTÁS

5. KÜLSŐ ELADÓSODÁS

6. KÖLTSÉGVETÉS ÉS ADÓRENDSZER

7. SZOCIÁLIS RENDSZER

8. LAKÁSGAZDÁLKODÁS

9. GAZDÁLKODÁS A KÖRNYEZETTEL

10. KULTÚRA, TUDOMÁNY, OKTATÁS, KÉPZÉS

11. TOVÁBBI GAZDASÁGPOLITIKAI KÉRDÉSEK

12. KOMMUNIKÁCIÓ ÉS HATALOM

13. ÁLLAMHATALOM ÉS ÖNKORMÁNYZATOK

14. PÁRTOK ÉS VÁLASZTÁSI RENDSZER

15. SZAKSZERVEZETEK

16. CIVIL SZERVEZETEK

17. KÜLKAPCSOLATOK, KÜLPOLITIKA

18. BIZTONSÁGPOLITIKA, FEGYVERES ERŐK

19. ÖSSZEFOGLALÁS /KÖVETELÉSEK - TÉZISEK/